Joel Christiansen

Big Tech: Design Systems

November 11, 2023
Adobe Spectrum (https://spectrum.adobe.com/)
Alibaba Ant Design (https://ant.design/)
Apple Human Interface Guidelines (https://developer.apple.com/design/human-interface-guidelines/)
Atlassian Design System (https://atlassian.design/)
Bootstrap (https://getbootstrap.com/)
Github Primer (https://primer.style/)
Gitlab Pajamas (https://design.gitlab.com/)
Google Material Design (https://m3.material.io/)
IBM Carbon Design System (https://carbondesignsystem.com/)
Mailchimp Pattern Library (https://ux.mailchimp.com/patterns/color)
Microsoft Fluent (https://fluent2.microsoft.design/)
Mozilla Protocol (https://protocol.mozilla.org/)
Pinterest Gestalt (https://gestalt.pinterest.systems/home)
Salesforce Lightning Design System (https://www.lightningdesignsystem.com/)
Shopify Polaris (https://polaris.shopify.com/)
Tailwind UI (https://tailwindui.com/)
Uber Base Web (https://baseweb.design/)
U.S. Web Design System (USWDS) (https://designsystem.digital.gov/)